Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície súťaže

        O MÁJOVÉ SRDIEČKO 2009

 

 

P R O P O Z Í C I E

 

 

Názov súťaže:          O májové srdiečko 2009

 

Usporiadateľ súťaže:          Tanečný klub DOVETAN Dolné Vestenice

 
 

Zodp.zástupca usporiadateľa : Mgr. Ingrid Valachová, Dolné Vestenice

 

                                   

Druh súťaže:                

 

1/   Bodovacia súťaž   Junior I D ŠTT

 

                                    2/   Bodovacia súťaž   Junior I D LAT

 

                                    3/   Bodovacia súťaž   Junior II C ŠTT

 

 4/   Bodovacia súťaž   Junior II C LAT

 

5/   Bodovacia súťaž   Dospelí C ŠTT

 

6/   Bodovacia súťaž   Dospelí C LAT                            

 

  7/   Hobby Deti I     ( W,V,Ča, Ji )

 

8/   Hobby Deti II    ( W,V,Ča, Ji )

 

9/   Hobby Junior I  ( W, V, Q, Sa, Ča, Ji )


10/   Hobby Junior II ( W,V, Q, Sa, Ča, Ji )


 Účasť na súťažiach:Prihlásené tanečné páry uvedených  tried s platným súťažným preukazom, hobby páry s preukazom začiatočníka

 

 

Termín súťaže :          8. máj  2009 / piatok – štátny sviatok /

 

Termín uzavretia prihlášok:       3. máj  2009

 

 

Podmienky účasti:   Zaslanie prihlášky v stanovenom termíne a zaplatenie štartovného

 
 

Miesto konania súťaže:  DK Diviacka Nová Ves  / 9 km od Dolných Vesteníc / 

 
 

Vedúci súťaže :             Eva Pašková, Trenčín

 

Tajomník súťaže:          Mgr. Ingrid Valachová, Dolné Vestenice

 

Sčitatelia :                      Ing .Dušan Prno, Trenčín,

 

    Ing. Miroslav Víťazka, Žiar nad Hronom 

 

 

 

Hudobný doprovod:       reprodukovaná hudba

 

Tanečná plocha:            12 x 13 m

 

 

 

Adresa prihlášok:        internet www.szts.sk alebo na e-mail: tkdovetan@gmail.com

 

                                    Pre neprihlásené páry dvojnásobné štartovné.

 

 Informácie:                 0918 416 558 , 0905 233 500

 

 

 

Štartovné:                      Juniori:              1,66 € na pár a skupinu tancov

 

                                      Dospelí:             3,32 € na pár a skupinu tancov

 

                                      Hobby:                         3,32 € na pár

 

 

 

Ceny :                  diplomy a upomienkové predmety pre finalistov, medaile

   pre prvé 3 páry a pohár pre víťazný pár každej súťaže
 

Úhrada nákladov:            Funkcionárom a rozhodcom podľa dohody. 

 

Páry si hradia všetky náklady sami.

 

Časový harmonogram:   

 

  8,30  hod                                otvorenie sály

 

  9,00  hod - 9,30 hod             prezentácia JID, JIIC ŠTT i LAT

 

  9,00  hod                                prezentácia rozhodcov a roztancovanie

 

  9,45  hod                                začiatok súťaží JID, JIIC ŠTT  po skončení LAT

 

 

 

Samostatný blok:

 

11,45  hod  - 12,15 hod         prezentácia Hobby DI, DII, JI, JII          

 

11,45   hod                             roztancovanie

 

12,30   hod                             súťaže Hobby

 

14,00 hod. - 14,30 hod          prezentácia Dospelí C ŠTT a LAT

 

14,45 hod.                                predpokladaný začiatok súťaží Dospelí C ŠTT po skončení LAT  

 

18,00 hod.                                predpokladaný záver súťaží

 

 

 

Súťaž bude riadená v zmysle  Stanov  SZTŠ,  ustanovení  Súťažného poriadku  a  Organizačného  poriadku  SZTŠ  a  propozícií súťaže.

 

 

 

Propozície vypracoval:          Mgr. Ingrid Valachová           dňa: 14.4.2009

 

 

 

Poplatok  SOZA/SZTŠ :             33,19.- €

 

Propozície schválené  dňa : 23.4.2009

 

Propozície schválené pod číslom: 19 / 09 / Šp.

 

Schválil :            Špánik Milan – vedúci súťažného úseku SZTŠ.

 

Upozornenie: Každý tanečník tancuje na vlastné nebezpečie !

 

U partneriek sú chrániče na podpätky POVINNÉ!!!

 

Je zakázané klásť mokré utierky na parket!